لیسانس در طب معالجوی (اناث)

معلومات عمومی

پوهنتون دعوت به منظور ارتقاء وضعیت صحی جامعه و افزایش کیفیت خدمات معالجوی که از نیازهای اساسی کشور به حساب می آید، پوهنځی طب معالجوی را در سال 1392 تأسیس نموده است. در برنامه طب معالجوی پوهنتون دعوت تمامی تلاشها صورت گرفته تا آموزش محصلات در بالاترین سطح و استندردهای بین المللی صورت گیرد.

بدین منظور از بهترین، مجرب ترین و باتجربه ترین اساتید کشور استفاده شده است و بخاطر نیل به هدف فوق الذکر، این نهاد اقدام به تأسیس شفاخانه دعوت در سال 1394 نمود تا محصلات این برنامه، دوره کار عملی خود را در آنجا سپری نمایند.

استفاده از مدرن ترین میتودهای تدریس بر اساس شیوه های تدریسی در بهترین پوهنتون های دنیا، همچنین به کارگیری جدیدترین و مجهزترین وسایل و امکانات لابراتواری، کتابخانه، فضای مناسب و امکانات رفاهی عالی، تنها بخشی از داشته های برنامه طب معالجوی این پوهنتون می باشد.

این برنامه با 800 نفر محصل برحال در طبقه اناث که تا به حال 1 دور فراغت (بتعداد 25 نفر محصل) را سپری نموده است، دارای رشته های ذیل میباشد:

1. طب معالجوی « 300 کردیت »

ریاست این پوهنځی بر عهده داکتر وژمه معصوم دهزاد میباشد.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

مضامین صنوف اول و دوم:

شماره سمستر 1 سمستر 2 سمستر 3 سمستر 4
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2
2 فزیک 4 کیمیا 4 انگلیسی 4 اناتومی 5
3 بیولوژی 4 کمپیوتر 1 هستالوژی 4 انگلیسی 3
4 کیمیا 4 فزیک 4 بایوفزیک 2 فزیالوژی 4
5 کمپیوتر 1 جنیتیک 2 امبریالوژی 2 اتیکس 1
6 - بیولوژی مالیکولی 4 - -
# مجموع کردیت: 23 - 24 - 21 - 20

مضامین صنوف سوم و چهارم:

شماره سمستر 5 سمستر 6 سمستر 7 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2
2 فزیولوژی 4 پتالوژی 5 جراحی 4 جراحی 4
3 مایکروبیولوژی 4 فزیالوژی 4 داخله 4 داخله 4
4 بایوکمستری 4 مایکروبیولوژی 4 پتالوژی 3 پتالوژی 4
5 اناتومی 5 بایوکمستری 4 فارمکولوژی 3 فارمکولوژي 4
6 - - صحت عامه 2 صحت عامه 2
7 - - پرازیتولوژی 2 -
# مجموع کردیت: 19 - 21 - 22 - 21

مضامین صنوف پنجم و ششم:

شماره سمستر 9 سمستر 10 سمستر 11 سمستر 12
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2
2 داخله 4 جراحی 4 دوا سازی 2 دوا سازی 2
3 فارمکولوژی 2 داخله 4 جراحی 4 جراحی اطفال 2
4 رادیولوژی 2 یورولوژی 2 داخله اطفال 2 داخله اطفال 2
5 صحت عامه 2 انستزی 2 نسائی ولادی 2 نسائی ولادی 2
6 توبرکلوز 2 صحت عامه 2 جراحی تراموترلوژی 2 ارتوپیدی 2
7 ولادی 2 رادیولوژی 2 ګوش، گلو و بینی 2 جراحی چشم 3
8 جراحی 4 جلدی 3 جراحی مغز و اعصاب 2 داخله روانی 2
9 - ولادی 2 داخله عصبی 2 طب عدلی 2
10 - - صحت عامه 2 صحت عامه 2
11 - - - علوم رفتاری 1
# مجموع کردیت: 24 - 18 - 20 - 20


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 ثبت نام کانکور 300 0 300
2 داخله (فقط یکبار) 2,000 0 2,000
3 هزینه درسی فی سمستر 35,000 0 35,000
4 مونوگراف (فقط یکبار) 0 0 0
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 0 0 0
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 422,300 ۰ 422,300


کتابخانه

کتب مورد نیاز پوهنحٔی طب معالجوی نظر به ضرورت دیپارتمنت های این پوهنحٔی از منابع نشراتی و کتاب فروشی ها خریداری و ذخیره گردید، و با در نظرداشت موضوعات و عناوین فهرست شده است، و جهت استفاده مزید در خدمت محصلان قرار دارد.

این کتابخانۀ مجهز با کتب، مجلات، اخبار روزانه و سایر موضوعات علمی بوده که از ساعت 8:00 صبح الی 7:30 شام به روی محصلان و اساتید گرامی باز میباشد.

شماره زبان کتاب تعداد
1 فارسی 121
2 پښتو 2
3 عربی 1
4 انگلیسی 86
# مجموع کتب: 210
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس