پوهنتون دعوت پوهنتون دعوت

چرا پوهنتون دعوت ؟

این پوهنتون یک مؤسسه اسلامی و علمی است که جهت ادای مسؤولیت های دینی و علمی خود در قبال مردم مسلمان افغانستان به صورت خاص، و امت اسلامی به صورت عام، از طریق آشنا سازی فرزندان این میهن به فرهنگ اسلامی و تربیه ایشان به مقام های عالی دینی و تحصیل شان در بالاترین سطح علمی در کشور که آنها را به حمل مسؤولیت های بزرگ جهت خدمت به ملت و کشورشان و جهان اسلام قادر سازد و برای ایشان زمینه های زندگی بهتر و با افتخار را مهیا سازد، می پردازد.

بیشتر بدانید

پوهنځی ها

پوهنځی شرعیات

شرعیات

رئیس: استاد سید فهیم هاشمی

دیپارتمنت ها:

- فقه و قانون
- تعلیمات اسلامی

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

حقوق و علوم سیاسی

رئیس: دوکتور عنایت الله خلیل هدف

دیپارتمنت ها:

- قضاء و څارنوالی
- اداره و دیپلوماسی

پوهنځی انجنیری

انجنیری

رئیس: انجنیر عبدالحسیب غیاثی

دیپارتمنت ها:

- ساختمان
- برق

پوهنځی اقتصاد

اقتصاد

رئیس: استاد نصرت الله بسام

دیپارتمنت ها:

- امور مالی و بانکی
- اداره و مدیریت تشبثات

چشم انداز

کدر اداری

150+

کدر علمی

250+

محصل

3000+

فارغ

8785+

آخرین اخبار

اعلان کاریابی

تاریخ اعلان: 16/10/1399

عنوان بست: استاد دایمی پوهنتون دعوت (برنامه ماستری)

ساحه کاری: ماستری فقه و قانون (پوهنحٔی شرعیات)

شماره اعلان: 08

ادامه مطلب

اعلان کاریابی

تاریخ اعلان: 23/10/1399

عنوان بست: استاد دایمی پوهنتون دعوت (برنامه ماستری)

ساحه کاری: ماستری روابط بین الملل (پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی)

شماره اعلان: 08

ادامه مطلب
محصل ممتاز پوهنځی شرعیات
محصل ممتاز پوهنځی حقوق و علوم سیاسی
محصل ممتاز پوهنځی انجنیری
محصل ممتاز پوهنځی اقتصاد
محصل ممتاز پوهنځی ژورنالیزم
محصل ممتاز پوهنځی فارمسی
محصله ممتاز پوهنځی طب معالجوی
محصله ممتاز پوهنځی طب معالجوی

صفا و مروه بنات عبدالعلی

محصلات ممتاز پوهنځی شرعیات

جاوید ولد شاه ولی

محصل ممتاز پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

محراب الدین جیحون ولد جمعه خان

محصل ممتاز پوهنځی انجنیری

شمس الرحمن صمدی ولد محمد شریف

محصل ممتاز پوهنځی اقتصاد

محمد مسلم ولد محمد سالم

محصل ممتاز پوهنځی ژورنالیزم

رحیم گل احمدزی ولد عرب گل

محصل ممتاز پوهنځی فارمسی

بی بی مهریه بنت عبدالرزاق

محصله ممتاز پوهنځی طب معالجوی

هدیه الهی بنت محمد عثمان

محصله ممتاز پوهنځی طب معالجوی

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس