ماستری در شرعیات (فقه و قانون)

معلومات عمومی

برنامه ماستری شرعیات برای اولین بار در سال 1393 در چوکات پوهنځی شرعیات شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است.

این برنامه برای طبقه ذکور و اناث در نظر گرفته شده است که با 55 نفر محصل برحال تا به حال 4 دور فراغت (بتعداد 150 نفر ماستر) را سپری نموده است و دارای رشته ذیل میباشد:

1. فقه و قانون (40 کردیت)

مسئوولیت این برنامه بر عهده پوهنمل جنیدالله ظهیر می باشد.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

مضامین صنف اول:

شماره سمستر 1 سمستر 2
# مضمون کردیت مضمون کردیت
1 الفقه الکتاب 3 الفقه السنة 3
2 النظام السیاسی 2 القواعد الفقهیة 2
3 الفقه الجنایات 3 اصول الفقه المقارن 3
4 مقاصد الشرعیة 2 الفقه المقارن بالقانون 3
5 مناهج البحث 2 تحلیل فقهی قانون مدنی افغانستان 2
6 مناهج الفقهاء 2 -
# مجموع کردیت: 14 - 13

مضامین صنف دوم:

شماره سمستر 3
# مضمون کردیت
1 فقه الاحوال الشخصیة 2
2 المسائل الفقهیة المعاصرة 3
3 النظام المالی فی الاسلام 2
4 الفقه المرافعات 2
5 اصول التخریج و دراسة الاساتید 2
6 تراجم المجتهدین 2
# مجموع کردیت: 13


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
۱ ثبت نام کانکور 600 0 600
2 داخله (فقط یکبار) 5,000 0 5,000
3 هزینه درسی فی سمستر 40,000 0 40,000
4 تیزس (فقط یکبار) 35,000 0 35,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 2,500 0 2,500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 163,100 0 163,100
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس