ماستری در حقوق (روابط بین الملل)

معلومات عمومی

برنامه ماستری شرعیات برای اولین بار در سال 1394 در چوکات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است.

این برنامه با 60 نفر محصل برحال در هر دو طبقه ذکور و اناث که تا به حال 3 دور فراغت (بتعداد 210 نفر ماستر) را سپری نموده است، دارای رشته ذیل میباشد:

1. روابط بین الملل (42 کردیت)

مسئوولیت این برنامه بر عهدۀ محترم اسدالله حسام می باشد.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

مضامین صنف اول:

شماره سمستر 1 سمستر 2
# مضمون کردیت مضمون کردیت
1 حقوق معاهدات 3 مسؤولیت بین المللی دولت 2
2 حقوق دریاها 2 حقوق بین الملل اقتصادی 2
3 نظام سیاسی اسلام 3 سازمان های بین المللی 2
4 روش تحقیق 2 حقوق جزاء اسلام 2
5 حقوق جزای بین الملل 2 نظریه های مختلف در روابط بین الملل 2
6 حقوق تجارت بین الملل 2 متون حقوق به زبان خارجی 2
# مجموع کردیت: 14 - 12

مضامین صنف دوم:

شماره سمستر 3
# مضمون کردیت
1 روابط بین الملل در اسلام 3
2 تاریخ روابط بین المللی افغانستان 2
3 حقوق بین الملل اسلام 2
4 حقوق بین الملل خصوصی 3
5 روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی 2
6 حقوق دیپلوماتیک و قونسلی 2
7 حقوق مخاصمات مسلحانه 2
# مجموع کردیت: 16


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 ثبت نام کانکور 600 0 600
2 داخله (فقط یکبار) 5,000 0 5,000
3 هزینه درسی فی سمستر 50,000 0 50,000
4 تیزس (فقط یکبار) 40,000 0 40,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 2,500 0 2,500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 198,100 0 198,100
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس