معلومات تماس

0744363490 - 0747675081

contact@dawat.edu.af

students.affairs@dawat.edu.af

hr@dawat.edu.af

ناحیه 5، چهارراهی قمبر، کابل، افغانستان.

پوهنتون دعوت در شبکه های اجتماعی

ارسال پیام

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون