کورس زبان عربی

معلومات عمومی

برنامه کورس عربی برای اولین بار در سال 1397 شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است که 100 نفر محصل برحال در هر دو طبقه ذکور و اناث دارد.


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه، بهترین و جامع ترین خدمات تدریسی را در سطح عالی فراهم سازد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 هزینه درسی برای محصلان پوهنتون 1,500 500 1,000
2 هزینه درسی برای عام 1,500 0 1,500

توجه: فیس بطور ماهوار دریافت میگردد.

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون