لیسانس در ژورنالیزم

معلومات عمومی

رسانه را جزء جدایی ناپذیر زندگی در جهان امروز نامیده اند و به پندار برخی ها قدرت رسانه ها هم تراز قدرت بمـــب اتم است و سیـاست مداران آن را رکن چهارم در نظام های مردمی میدانند. بنابراین، کار رسانه در کشوری مانند افغانستان که بی اندازه درگیر مسائل داخلی و بین المللی است، کار حیاتی و بسیار ارزشمند است.

برنامه ژورنالیزم پوهنتون دعوت متـفاوت تر از دیگر نهادهای تحصیلی و آموزشی است، چون هدف از تدریس این رشته به گونه تخصصی، صرف دادن اطلاعات به محصلین نیست، بلکه افزون بر آن در تـلاش است تا در پهلوی یک ژورنالیست ماهر، محقق و منتقد رسانه یی خوب هــم به جامعه علمی افغانستان پیشکش نماید.

برنامه لیسانس ژورنالیزم از جمله دو برنامه یی است که در سال 1389 شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است.

این برنامه در طبقه ذکور با (280 نفر محصل فارغ)، دارای دو رشته ذیل میباشد:

1. رادیو و تلویزیون « 180 کردیت »
2. مطبوعات « 180 کردیت »

ریاست این پوهنحٔی بر عهدۀ محترم نجیب الله "نصیر" و مدیریت تدریسی آن بر عهده محترم سید فاروق "هاشمی" می باشد.


دیدگاه

ارتقای کیفیت آموزش بر وفق تقاضا های معیاری، فراهم نمودن زمینه های تحقیقی مرتبط به امور رسانه ها، توسعه تحقیقات علمی طرف نیاز کشور و سهم فعال در خدمات به ژورنالیستان نهاد های ملی در سطح کشور می باشد.


مأموریت

  • انکشاف سطح دانش ژورنالیستان از طریق تدریس، تحقیقات و کار های علمی.
  • انکشاف و بهبود امور مربوط به ژورنالیزم و ایفای نقش رهبری در بخش های تولیدی رسانه ها.
  • تقدیم ژورنالیستان شایسته (دارای دانش، مهارت ها، سلوک و توانایی های مسلکی) جهت انجام دادن خدمات در سطح کشور.
  • انکشاف نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها از طریق عرضه خدمات معیاری رسانه یی.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

مضامین صنوف اول و دوم: (عمومی)

شماره سمستر 1 سمستر 2 سمستر 3 سمستر 4
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2
2 دری 4 دری 4 پشتو 3 افکار عامه و رسانه ها 3
3 پشتو 4 پشتو 4 گونه های هنری 2 مصاحبه و گزارش 4
4 ارتباطات 4 انگلیسی 2 مصاحبه 2 فوتو ژورنالیزم 4
5 انگلیسی 2 مبادی تخنیک تلویزیون 4 انگلیسی 2 انگلیسی 2
6 تخنیک رادیو 4 وسایل ارتباط همگانی 4 گونه های اطلاعی 2 تاریخ معاصر جهان 2
7 تاریخ مطبوعات 2 - فنون ادبی 3 فنون ادبی 2
8 فوتو ژورنالیزم 2 - اصول تحقیق 3 -
9 - - تولید برنامه های رادیو 3 -
10 - - فن گویندگی 2 -
# مجموع کردیت: 23 - 24 - 21 - 20

مضامین صنوف سوم و چهارم: (رشته رادیو و تلویزیون)

شماره سمستر 5 سمستر 6 سمستر 7 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2
2 گونه های تحلیلی 2 گونه های تحلیلی 2 اخلاق در ژورنالیزم 3 حقوق در ژورنالیزم 3
3 تاریخ ژورنالیزم 2 سناریو نویسی 2 تولید برنامه های تلویزیونی 4 اداره و برنامه ریزی رادیو تلویزیون 3
4 تولید برنامه های رادیویی 2 آنلاین ژورنالیزم 3 اعلان در رادیو تلویزیون 1 ژورنالیزم تحقیقی 4
5 کمپیوتر 2 تصحیح و تدیون برنامه 4 کمپیوتر 2 روابط بین الملل 2
6 روان شناسی 2 نظریه های ادبی هنری 2 هنر نطاقی 4 مبادی اقتصاد 1
7 جغرافیه سیاسی 2 فوتوشاپ 2 مبادی حقوق 2 مونوگراف 1
8 نقد ادبی 2 ژورنالیزم تحقیقی 2 کار عملی کار عملی رادیو تلویزیون 4
9 ویدیو ژورنالیزم 3 محاکمات تمثیلی - کار عملی
# مجموع کردیت: 19 - 21 - 22 - 21

مضامین صنوف سوم و چهارم: (رشته مطبوعات)

شماره سمستر 5 سمستر 6 سمستر 7 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2 ثقافت اسلامی 2
2 گونه های تحلیلی 2 گونه های تبلیغی ادبی 3 مبادی علم اقتصاد 2 حقوق در ژورنالیزم 4
3 تاریخ ژورنالیزم 4 تخنیک مطبوعات 4 اخلاق در ژورنالیزم 4 مجله نگاری 4
4 تخنیک و هنر 4 آنلاین ژورنالیزم 4 راپورتاژ 2 ژورنالیزم تحقیقی 4
5 کمپیوتر 2 ویراستاری 4 تاریخ مطبوعات جهان 2 روابط بین الملل 2
6 روان شناسی 2 نظریه های ادبی هنری 2 کمپیوتر 2 مبادی اقتصاد 2
7 جغرافیه سیاسی 2 فوتوشاپ 2 پلان نشراتی 4 اعلان در مطبوعات 4
8 نقد ادبی 2 - - مونوگراف 2
# مجموع کردیت: 24 - 18 - 20 - 20


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 ثبت نام کانکور 200 0 200
2 داخله (فقط یکبار) 2,000 0 2,000
3 هزینه درسی فی سمستر 17,000 7,000 10,000
4 مونوگراف (فقط یکبار) 4,000 0 4,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 500 0 500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 142,700 56,000 86,700

توجه: تخفیف در فیس سمستر برای یک دوره تحصیلی میباشد.کتابخانه

کتب مورد نیاز پوهنحٔی ژورنالیزم نظر به ضرورت دیپارتمنت های این پوهنحٔی از منابع نشراتی و کتاب فروشی ها خریداری و ذخیره گردید، و با در نظرداشت موضوعات و عناوین فهرست شده است، و جهت استفاده مزید در خدمت محصلان قرار دارد.

این کتابخانۀ مجهز با کتب، مجلات، اخبار روزانه و سایر موضوعات علمی بوده که از ساعت 8:00 صبح الی 7:30 شام به روی محصلان و اساتید گرامی باز میباشد.

شماره زبان کتاب تعداد
1 فارسی 4
2 پښتو 20
3 عربی 5
4 انگلیسی 2
# مجموع کتب: 31


شهرت و معلومات تماس اعضای اداری و کدر علمی دایمی

# شهرت وظیفه شماره تماس ایمیل
1 نجیب الله نصیر رئیس و استاد دایمی 0786918888 najibullahnaseer@yahoo.com
2 سید فاروق هاشمی مدیر تدریسی و استاد دایمی 0786998982 faruk.seyaf@gmail.com
3 سید عابد هاشمی استاد دایمی 0748602142 abid_hashimi@hotmail.com
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون