پوهنځی شرعیات

شرعیات

رئیس: محترم عبدالفتاح شفیق

دیپارتمنت ها:

- فقه و قانون
- تعلیمات اسلامی

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

حقوق و علوم سیاسی

رئیس: محترم خالد سراج

دیپارتمنت ها:

- قضاء و څارنوالی
- اداره و دیپلوماسی

پوهنځی انجنیری

انجنیری

رئیس: محترم میرالرحمن ناصری

دیپارتمنت ها:

- ساختمان
- برق

پوهنځی اقتصاد

اقتصاد

رئیس: محترم نصرت الله بتار

دیپارتمنت ها:

- امور مالی و بانکی
- اداره و مدیریت تشبثات

پوهنځی ژورنالیزم

ژورنالیزم

رئیس: محترم نجیب الله نصیر

دیپارتمنت ها:

- رادیو و تلویزیون
- مطبوعات

پوهنځی فارمسی

فارمسی

رئیس: محترم نورالله مندیزی

دیپارتمنت:

- عمومی

پوهنځی طب معالجوی (اناث)

طب معالجوی

رئیس: محترم ضیاءالرحمن شیرزوی

دیپارتمنت:

- طب معالجوی

ماستری شرعیات

ماستری شرعیات

آمر: محترم سید مصطفی غیور

دیپارتمنت:

- فقه و قانون

ماستری حقوق

ماستری حقوق

آمر: محترم سید مصطفی غیور

دیپارتمنت:

- روابط بین الملل

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون