پیام معاون امور محصلان

الحاج محمد نسیم "بسام"

معاونیت امور محصلان پوهنتون دعوت یکی از بخش های مهم و کلیدی در ساختار تشکیلاتی این پوهنتون می باشد که بیشترین روابط را با محصلان داشته و وظیفه انجام امور مربوط به محصلان از قبیل برگزاری امتحان کانکو، شمولیت، برگزاری امتحانات و ثبت نمرات در هر سمستر، امور مربوط به فارغ التحصیلان تا صدور سرتیفیکیت و دیپلوم فارغ التحصیلان را بر عهده دارد.

در قدم اول معاونیت امور محصلان انتظار دارد که محصلان و فارغان گرامی خدمت به وطن و جامعه را در اولویت برنامه های خویش قرار داده و با استفاده از هر نوع امکانات مشروع، سهم خویش را در توسعه و انکشاف جامعه داشته باشند.

و ثانیاً از محصلان گرامی توقع داریم که در رفع هر نوع مشکلات و نواقص، با معاونیت امور محصلان همکار باشند تا امور مربوط به محصلان بدون کدام مشکل به پیش برود.

در اخیر از خدواند متعال موفقیت های مزیدشان را در عرصه تحصیل، علم و دانش و خدمت به وطن خواهانم.


الحاج محمد نسیم بسام

معاون امور محصلان پوهنتون دعوت

الحاج محمد نسیم بسام
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون