معرفی تضمین کیفیت

اساس کار معیاری و با کیفیت در اسلام از حدیث پیامبر-صلی الله علیه وسلم- ثابت است: ( عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنّ اللَّهَ تَعَالى يُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ. « ابو داود، ترمذی و بیهقی»

(از عایشه – رضی الله عنها – روایت است که گفت: رسول خدا – صلی الله علیه وسلم – فرمودند: بدون شک خداوند متعال دوست میدارد که هرگاه یکی از شما کاری انجام می دهد، آن را به پخته گی و با کیفیت انجام دهد.)

به منظور ارتقای کیفیت اداره و تحصیل، پوهنتون دعوت، بخش تضمین کیفیت را فعال نموده است، این آمریت در راستای ارتقای کیفیت و اعتبار دهی و نظارت های مستمر از برنامه های ارتقای کیفیت در نهاد های تحصیلات عالی خصوصی موظف است و حسب پلان و برنامه مسئولیت های ذیل را انجام می دهد:

1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار و سالانه در مطابقت به پلان ریاست جهت دستیابی به اهداف پیشبینی شده و استراتیژی وزارت تحصیلات عالی؛

2. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر، جهت تطبیق اهداف پلان کاری و ارتقاء سطح دانش مسلکی آنها؛

3. تأمین ارتباط با سایر بخش های ریاست در مورد تطبیق موثر سیستم های اعتبار دهی و ارتقای کیفیت جهت هماهنگی و تسهیل فعالیت های مربوطه؛

4. طرح و ترتیب فارمت های نظارت از ارتقای کیفیت در پوهنتون نظر به معیار های ملی و بین المللی جهت سهولت در امور نظارتی از روند اعتبار دهی؛

5. همکاری با رییس پوهنتون در قسمت ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های کاری ارتقای کیفیت و اطمینان از تطبیق استراتیژی وزارت تحصیلات عالی و رهنمایی درست کارمندان و ایجاد شفافیت درروند اجراآت؛

6. ارائه مشوره به رییس ارتقای کیفیت و اعتبار دهی در امر ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های نظارت از ارزیابی خودی و سایر مراحل اعتبار دهی در پوهنتون های خصوصی غرض تطبیق موثر آن؛

7. نظارت از تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت و ارزیابی خودی و سایر مراحل اعتبار دهی در پوهنتون های خصوصی جهت حصول اطمینان

8. نظارت از روند ارزیابی خودی و سایر مراحل اعتباردهی پوهنتون های خصوصی جهت تامین هر چه بهتر شفافیت در روند کاری؛

9. تحلیل گزارش های کارشناسان و شناسایی موانع و مشکالت در رابطه به تطبیق پلان های عملیاتی نظارت از تمام مراحل اعتبار دهی در پوهنتون های خصوصی؛

10. کنترول و ارزیابی کیفیت اجراات کارمندان تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای سطحی کار های آنها؛


امین الله مساعد

آمر تضمین کیفیت

امین الله مساعد
اجراآت تضمین کیفیت


    توحید گزارشات معاونیت اداری و مالی - ربع اول و دوم - سال 1401
  •   دانلود فایل


© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون