کتاب‌های تحقیقی

مبادی حقوق (فارسی) - دکتور شیر علی ظریفی

نوت: شما می‌توانید نسخه فارسی این کتاب را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

مبادی حقوق (پشتو) - دکتور شیر علی ظریفی

نوت: شما می‌توانید نسخه پشتوی این کتاب را از آدرس زیر دریافت نمایید.
البینات (پشتو) - دکتور شیر علی ظریفی

نوت: شما می‌توانید نسخه پشتوی این کتاب را از آدرس زیر دریافت نمایید.

روابط بین الملل در اسلام - دکتور عنایت الله خلیل هدف

نوت: شما می‌توانید این کتاب را از آدرس زیر دریافت نمایید.

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون