لوایح و طرزالعمل های مجله علمی-تحقیقی    طرزالعمل دریافت، ارزیابی، اعلان نتایج مقالات و جلوگیری از کپی رایت
  •   دانلود فایل


    طرزالعمل نگارش مقالات تحقیقی کیفی در علوم بشری و فقه
  •   دانلود فایل


© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون