معلومات مالی

فوق لیسانس شرعیات (فقه و قانون)

معلومات عمومی

پروگرام ماستری در رشته فقه وقانون یک نظام چند بعدی تحصیلی بوده وطوری برنامه ریزی شده است تا زمینه تحصیلات عالی بالاتر از درجه لیسانس را برای آنعده از محصلان ذکور واناث فراهم نماید که خواهان تخصص در رشته فقه وقانون بوده ومی خواهند درین راستا پابه عرصه تحقیقات وریسرچ های علمی گذاشته و درباره فقه اسلامی وقضایای فقهی که نیاز تحقیق پیدا شود مصدر خدمت شوند .

نصاب درسی این پروگرام طوری طراحی گردیده است که همه جوانب این تخصص را احتوا نماید تا کسانی را فارغ نماید که دارای دانش ومهارتهای مورد نیاز جهت پاسخ به مشکلات وحل منازعات فقهی باشند این پروگرام تفکر نقد در آراء فقهی را رشد داده استعداد وتحقیق وریسرچ در محصلان را تقویه می بخشد محصلانی که در این پروگرام اشتراک می نمایند مکلف به پرداخت فیس طبق لایحه پوهنتون دعوت برای دوره ماستری می باشند . هدف از تأسیس پوهنحی شرعیات دارای مرام و هدف خاص بوده که همانا تربیه کادر آگاه، ماهر و خدمت گذار برای جامعه می¬باشد. کادرهای تربیه شده این پوهنحی در سیستم عدلی، قضایی و معارف کشور مصروف خدمتگذاری بوده و عملا برای انکشاف محلی، منطقوی، ملی و اجتماعی کار می نمایند و مرام پوهنځی را در حد امکان تحقق می¬بخشند.

این برنامه برای طبقۀ ذکور و اناث در نظر گرفته شده که تا به حال 7 دور فراغت (بتعداد 332 نفر محصل) را سپری نموده است.


مسئوولیت این برنامه بر عهدۀ محترم سید مصطفی "غیور" و مدیریت تدریسی آن بر عهده محترم عبدالواحد "دستگیر" می باشد.


بروشر بورد ماستری

  دانلود فایل

پلان عملیاتی / تطبیقی سال 1401

  دانلود فایل

گزارش تطبیق پلان عملیاتی

  دانلود فایل


دیدگاه

تقدیم کادر های متخصص با توانای های تحلیل و تحقیق موضوعات و رویداد های روز غرض ار تقای علم و دانش در سطح کشور.


مأموریت

فراهم سازی محیط علمی وتحقیقی با توظیف کادر های متخصص و استفاده از نصاب معتبر جهت تربیه کارشناسان ورزیده در حوزه فقه و قانون.


زمینه های کاری فارغان

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در ارگانهای عدلی و قضایی، دستگاه های اجرایی ارشاد، حج و اوقاف، عدلیه، کادر علمی معارف و تحصیلات عالی و همچنان در حوزه تحقیقاتی، پوهنتون های دولتی و خصوصی نهادهای منطقوی و بین‌المللی فعالیت داشته باشند.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

  دانلود فایل


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
۱ ثبت نام کانکور 500 0 500
2 داخله (فقط یکبار) 5,000 0 5,000
3 هزینه درسی فی سمستر 45,000 15,000 30,000
4 تیزس (فقط یکبار) 35,000 0 35,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 2,500 0 2,500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 178,000 45,000 133,000


شهرت و معلومات تماس اعضای اداری و کدر علمی دایمی

# شهرت وظیفه شماره تماس ایمیل
1 سید مصطفی غیور آمر و استاد دایمی 0789999914 ahmadghayor007@gmail.com
2 عبدالواحد دستگیر مدیر تدریسی 0783586431 wahiddastager@gmail.com
3 د. اسماعیل احدی استاد دایمی 0783764262 -
4 د. شیر علی ظریفی استاد دایمی 0700210062 zarifi160@gmail.com
5 د. عبدالودود محمدی استاد دایمی 0786982066 wadood1433@gmail.com
6 د. محمد رضا خلیلی استاد دایمی 0771690283 rustaqireza@gmail.com
7 د. محمد یوسف نیازی استاد دایمی 0766273728 niazi.my@gmail.com
8 د. نصرمن الله مجاهد استاد دایمی 0785678214 nasrafghani@gmail.com
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون