09:30 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

براساس فیصله مورخ 27 دلو 1400 شورای محترم علمی و حسب لزوم دید مقام عالی پوهنتون دعوت، محترم دکتر شیر علی ظریفی به حیث رئیس پوهنتون و محترم دکتر عنایت الله خلیل هدف به حیث معاون امور علمی مقرر و معرفی گردیدند.

قابل ذکر است که قبل از این دکتر صاحب ظریفی مسؤولیت معاونیت امور علمی و دکتر صاحب هدف مسؤولیت ریاست پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی این پوهنتون را به عهده داشته است.

از الله متعال توفیقات مزید در امر خدمت گذاری برای شان استدعا داریم.

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

د دعوت پوهنتون فارمسی پوهنځئ ویاړ لري چې د زده کړیالانو د علمی سطحی د لوړوالي او په عملی ډګر کې د درمل جوړولو سره د بلدتیا په موخه د برایت فارما درمل جوړولو فابریکې سره چه په کابل کې موقعیت لري د علمي همکاریو هوکړه لاسلیک کړه.

محفل فراغت اولین دوره آموزشی کلینیک حقوقی پوهنتون دعوت

10:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

کلینیک حقوقی پوهنتون دعوت درسال 1400 ه ش رسما به عنوان یک مدیریت در زیرمجموعه ریاست پوهنڅی حقوق وعلوم سیاسی آغاز به فعالیت نموده است.

کلینیک حقوقی برنامه آموزشی عملی بوده محصلین پوهنڅی های حقوق وعلوم سیاسی و شرعیات تحت نظراساتید مسلکی رشته های مربوطه که دارای جواز وکالت دفاع باشند آموزش می بینند.

دایرکردن کلینیک حقوقی و راه اندازی آموزشهای کلینیکی در بخش های حقوق وشرعیات پیامدهای مثبت وقابل توجهی را برای افراد و گروه های گوناگون دارد، که بطور مثال به برخی این ضرورت ها و نتایج آن اشاره می کنیم:

حضور دانشجویان دربرنامه های کلینیکی دانش آنان را از محدوده نظری به سوی واقعیت های اجتماعی گذر میدهد. همچنان مواجهه وهم سخنی آنان با مراجعانی که نوعا تمکین مالی نداشته و از گروه های آسیب پذیرو یا درمعرض خطر اند، سبب میشود عملا با نیازهای افراد جامعه خود آشنا شوند.

خصوصا به دانشجویان که در سمستر های پایانی تحصیل خود قرار دارند فرصت میدهد تا دانش حقوقی خودرا جامه عمل بپوشانند.

این مدیریت با راه اندازی برنامه آموزشی شش ماهه ازطریق یک امتحان ورودی تعدادی از محصلین پوهنڅی حقوق وشرعیات را جذب نموده و تدریس خویش را طبق برنامه وپالیسی مشخص وتعین شده آغازنمود. اگرچند با چالش های جدی که در جریان سال جاری اتفاق افتیده با آنهم به اثرسعی وتلاش مدیر برنامه و علاقمندی ونیاز محصلین این برنامه که از تاریخ 20/1/1400 آغازگردیده بود به تاریخ 20/7/1400 تکمیل و تعدادی ازمحصلین بخش اناث ازین برنامه فارغ گردیدند.

برنامه فراغت کلینیک حقوقی

قراری که درفوق ذکر گردید دروس دور اول کلینیک حقوقی به تاریخ 20/7/1400 ختم و محصلین به صورت وقفه ای هفته دو روز حاضر گردیده اجرآت عدلی را تمرین نموده بودند. که سرانجام تعداد ازمحصلین پوهنڅی های حقوق وشرعیات اعم ازمحصلین سمستر هشتم وفارغین دور هفدهم وهژدهم پوهنڅی حقوق شامل برنامه بودند.

در محفل که به همکاری معاونیت محترم اداری و مالی پوهنتون برگزار شد به تاریخ 7/10/1400 تعداد 37 نفر ازمحصلین سند فراغت خویش را از برنامه شش ماهه کلینیک حقوقی بدست آوردند.

محکمه تمثیلی وسناریوی اجرا

محکمه تمثیلی به عنوان نمایشی از دروس کلینیکی توسط فارغان کلینیک حقوقی که در آن تمرین های مسلکی وتخصصی را فراگرفته بودند اجرا شد.

محکمه فوق متشکل از رییس وهیآت قضایی، څارنوال تعقیب وتحقیق، وکیل مدافع، منشی محکمه، شاهد طرف قضیه، شاهد نفی قضیه، متهم، قوماندان امنیه، مسئول کریمنال تخنیک ونمایندگان حقوق بشر در قضیه (قاچاق اسلحه توسط یک منسوب اردوی ملی) اجرا گردید که مورد تقدیر و تحسین اشتراک کننده گان قرار گرفت.

اشتراک کننده گان محفل

دراین محفل به تعداد صد نفر شامل معاون پوهنتون، رؤسای پوهنځی ها، اول نمره ها ونماینده گان صنوف اناث از حقوق وشرعیات وتعدادی دیگر از محصلین به شمول اولیای محصلین و استادان اشتراک نموده بودند.

آجندای محفل

بخش اول شامل سخنرانی رییس پوهنڅی حقوق وعلوم سیاسی ، معاون امور محصلان و مدیر کلینیک حقوقی، بخش دوم اجرای محکمه تمثیلی طبق سناریوی ذکر شده، بخش سوم سخنرانی یکتن ازفارغان به نماینده گی از محصلین وتوزیع سرتفکت ها، همچنان برنامه تفریحی صرف چای و تجلیل فارغان به پایان رسید.

بازدید هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون دعوت

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

روز چهارشنبه مؤرخ 17 قوس سال 1400 هیئت عالی رتبه وزارت محترم تحصیلات عالی متشکل از محترم مولوی شاه محمد عضو بورد مشورتی وزارت تحصیلات عالی، محترم استاد فاتح کامران رئیس نظارت و کنترول وزارت تحصیلات عالی و سایر همراهان شان غرض بررسی و سمع شکایات و پیشنهادات استادان و محصلان به پوهنتون دعوت تشریف آوردند.

هیئت متذکره طی برگزاری یک محفل ویژه از طرف اداره پوهنتون استقبال شدند، در این محفل که با گردانندگی محترم استاد شمس الحق کاکر استاد پوهنتون دعوت آغاز گردیده بود، در قدم نخست محترم دکتور شیرعلی ظریفی معاون علمی پوهنتون دعوت حضور هیئت را خیرمقدم گفته و پس از معرفی مختصر پوهنتون دعوت، برخی پیشنهاد هایی را در مورد تسهیل روند تحصیلی و انکشاف هرچه بیش تر نهاد های تحصیلی از جمله پوهنتون دعوت به محضر هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی پیش کش نمود.

سپس شیخ الحدیث محترم مولوی شاه محمد عضو بورد مشورتی وزارت تحصیلات عالی، پس از تقدیم پیام مقام محترم امارت اسلامی افغانستان، پوهنتون دعوت را از ویژه پوهنتون های کشور دانست که از بدو تاسیس تا هنوز مطابق معیارهای اسلامی و فرهنگ افغانی با رعایت تخصص و تعهد به پیش رفته است، موصوف اطمینان داد که امارت اسلامی مطابق پالیسی اصلاحی خویش به همکاری تمام نهاد های تحصیلی متعهد می باشد و تلاش می کند تا مشکلات و چالش های موجود را از میان بردارد و همه جوانان اعم از قشر ذکور و اناث آزادانه در یک فضای مصئون و اسلامی دروس و تحصیلات خویش را تا سویه ماستری و دکتورا ادامه دهند، همچنان وی تاکید کرد که امارت اسلامی در صدد این است که بتواند زمینه کار را برای زنان فراهم سازد، وی در آخر به سوالات محصلان با حوصله مندی کامل پاسخ های قناعت بخشی را ارایه فرمود.

سپس محترم استاد کامران فاتح رئیس نظارت و کنترول وزارت تحصیلات عالی رشته سخن را به دست گرفته و حمایت همه جانبه وزارت را از تمام نهاد های تحصیلی به خصوص پوهنتون های معیاری اعلان نموده و به تمام استادان و محصلان اطمینان داد که مسئولین این وزارت با کمال تعهد و صداقت مشکلات آنان را می شنوند و دیگر هیچ فاصله ای میان مقامات وزارت و منسوبین نهاد های تحصیلی وجود ندارد.

سپس محترم استاد کامران فاتح رئیس نظارت و کنترول وزارت تحصیلات عالی رشته سخن را به دست گرفته و حمایت همه جانبه وزارت را از تمام نهاد های تحصیلی به خصوص پوهنتون های معیاری اعلان نموده و به تمام استادان و محصلان اطمینان داد که مسئولین این وزارت با کمال تعهد و صداقت مشکلات آنان را می شنوند و دیگر هیچ فاصله ای میان مقامات وزارت و منسوبین نهاد های تحصیلی وجود ندارد.

ورکشاپ علمی تحت عنوان «روش‌های تدوین مقاله علمی-تحقیقی برای پذیرش در ژورنال‌های معتبر علمی»

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

خوش بختانه آمریت تحقیقات علمی و نشرات پوهنتون دعوت، ورکشاپ علمی تحت عنوان «روش‌های تدوین مقاله علمی-تحقیقی برای پذیرش در ژورنال‌های معتبر علمی»

را با ارائه محترم «دکتور محمد عارف فصیحی دولت‌شاهی» استاد بورد ماستری و عضوی شورای مرکزی تحقیقات علمی و نشرات با همکاری محترم دکتور شیرعلی ظریفی معاون امور علمی، محترم دکتور عنایت الله خلیل هدف رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی و محترم لعل محمد دوراندیش آمر تحقیقات علمی و نشرات پوهنتون دعوت، برای مدت دو روز به شکل نظری و عملی، موفقانه برگزار گردید.

آمریت تحقیقات علمی پوهنتون دعوت وعده کرد که برنامه‌های آموزشی خویش را در بخش‌های تحقیقات و نویسندگی گسترش داده تا از این طریق ظرفیت های تحقیقی کارمندان و کادر علمی پوهنتون دعوت افزایش نماید.

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

روز تولد پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم !

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

روز سه شنبه 27/7/1400 مصادف است با سال روز تولد پیامبر اسلام - صلی الله علیه وسلم - که با آمدنش جهان را متحول کرد.

اداره پوهنتون دعوت ضمن عرض حرمت و درود به مقام والای آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - به تمام منسوبین خویش (اعم از استادان ،کارمندان و محصلان) سفارش می نماید تا سیرت پیامبر اسلام – صلی الله علیه وسلم - را به وقت مطالعه نموده و سر مشق زندگی خویش قرار دهند .

یاداشت : قرار اعلان وزارت کار و امور اجتماعی فردا ( سه شنبه مؤرخ 27/7/1400 ) به مناسبت میلاد پیامبر – صلی الله علیه وسلم – رخصتی عمومی اعلان شده است .

اطلاعیه !

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

نتایج امتحان کانکور خزاني 1400 دوره لیسانس که بتاریخ 14 میزان برگزار گردیده بود، روز پنجشنبه 15 میزان رسماً از طرف کمیته امتحانات اعلان گردید.

نوت :

1- برای مشاهده نتیجه کانکور خویش به آمریت امور محصلان مراجعه نمائید.

2- ثبت نام برای کانکور متفرقه خزاني سال 1400 که به تاریخ 25 میزان ساعت 1:00 بعد از ظهر است جریان دارد.

بازدید هیئت نظارتی وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون دعوت !

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

به تاریخ 12/7/1400 هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون دعوت تشریف آورده و از چگونگی پالسی اداری، روند تدریس و عملی شدن طرح جدید وزارت ارزیابی نمودند.

این هیئت که در رأس آن محترم استاد کامران قرار داشت ابتدأ با معاون محترم علمی پوهنتون دعوت ملاقات نموده، سپس تعمیر ذکور و اناث این پوهنتون دیدار کردند دراين ديدار محصلين ذكور و اناث جهت بهبود هرچه بهتر امورعلمی واداری پيشنهادات خويش را با هیئت محترم شريك ساخته وجهت عملی نمودن پيشنهادات وبهتر شدن امورات اداری وعلمی هیئت رهبري پوهنتون دعوت وعده همكاری سپردند.

هیئت محترم وزارت تحصيلات عالی بعد از نظارت وبازديد پوهنتون دعوت را عالی ارزيابی نموده اضافه كردند كه پوهنتون دعوت موضوع جندر را بشكل بهتر وخوبتر مراعات كرده اند.

اطلاعیه!

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

به اطلاع تمام استادان، محصلان و کارمندان گرانقدر پوهنتون دعوت رسانیده می شود که دروس حضوری طبق فیصله وزارت محترم تحصیلات عالی روز دوشنبه مورخ 15 سنبله 1400 مع الخیر آغاز می گردد.

پرسونل اداری و خدماتی می توانند روز شنبه مورخ 13 سنبله 1400 طبق معمول به وظایف خویش تشریف آورده تا آمادگی های لازم جهت آغاز دروس حضوری روی دست گرفته شود.

اطلاعیه!

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

بر اساس فیصله‌ی روز یکشنبه؛ مورخ 1400/05/24؛ شورای علمی ؛ دروس این پوهنتون الیوم دوشنبه؛ مورخ 1400/05/25؛ الی اطلاع ثانی تعطیل می‌باشد.

برنامه های ماستری فقه و قانون و روابط بین الملل پوهنتون دعوت موفق ارزیابی شد

09:30 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

اعضای کمسیون ارزیابی امور اکادمیک ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نتیجه ارزیابی دو برنامه ماستری رشته های فقه و قانون و روابط بین الملل را خوب و موفقانه اعلان کرد.

در گزارش که عنوان مقام ریاست پوهنتون دعوت از طرف ریاست نظارت و ارزیابی مواصلت کرده است از همکاری های دایمی و مستمر این پوهنتون اظهار قدردانی و سپاس نموده برنامه ماستری فقه و قانون و برنامه ماستری روابط بین الملل را در کتگوری عالی دانسته است.

این ارزیابی به اساس فقره (7) مصوبۀ شماره (16) 4/9/1397 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته است .

دیدار کمیته طبی اتحادیه پوهنتون های خصوصی

09:30 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ کمیته طبی اتحادیه پوهنتون های خصوصی از پوهنتون دعوت دیدار نمود، در این دیدار کمیته مذکور پس از ملاقات کوتاه با هیئت رهبری پوهنتون دعوت و تاکید بالای اهمیت فعالیت ارزیابی دوامدار پوهنتون ها با اتحادیه، از پوهنځی طب معالجوی، فارمسی، لابراتوار ها و سایر امکانات و تسهیلات پوهنځی طب معالجوی و فارمسی دیدن نموده و داشته های هر دو پوهنځی را مثبت ارزیابی نمودند.

قرار است این کمیته مشکلات و پشنهادات پوهنتون های خصوصی را به کمسیون شکایات پارلمان و ریاست جمهوری برساند.

برنامه های لیسانس علوم اجتماعی پوهنتون دعوت مورد ارزیابی قرار گرفت

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

حسب فیصله مصوبه شماره (۲۵) مؤرخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و مطابق پلان عملیاتی ریاست محترم نظارت و ارزیابی امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی در رابطه به ارزیابی برنامه های لیسانس (۳۵۹) پوهنځی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ؛ ریاست نظارت و ارزیابی هیئتی را متشکل از اعضای کمیسیون نظارت و ارزیابی به پوهنتون دعوت اعزام نموده و این هیئت برنامه های لیسانس علوم اجتماعی (اقتصاد، شرعیات، حقوق و علوم سیاسی و ژورنالیزم ) را چهار روز جداگانه مورد ارزیابی قرار داد، هیئت اعزامی متشکل از ذوات ذیل بودند :

1- محترم پوهنوال استاد اسد الله صمدی

2- محترم پوهندوی استاد نصیر احمد محبت

3- محترم پوهنیار استاد ارشاد هاشمزی

4- محترم استاد شفیع الله نقشبندی

هیئت فوق الذکر مطابق پلان نظارتی خویش پس از دیدار با هیئت رهبری، صنوف درسی، کتابخانه، کمپیوتر لب و سایر امکانات فزیکی و منابع درسی، برنامه های لیسانس پوهنتون دعوت را از تاریخ ۱۰/ ۵/ ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۰/۵/۱۳ بادر نظرداشت معیار های هشتگانه مورد نظارت و ارزیابی کلی قرار داده و اسناد و مدارک مربوطه از قبیل: فعالیت قانونی، پلان ستراتیژیک، رهبری و اداره، نصاب تحصیلی، محصلان، تحقیقات علمی، تسهیلات آموزشی و کادر علمی بخش لیسانس را مشاهد نمودند که در نتیجه برنامه های فوق را مثبت ارزیابی نموده و هدایات اصلاحی خویش را برای بهبود امور عملی و اداری به منسوبین این پوهنتون شریک ساختند.

قابل یادآوری است که دو پوهنځی مربوط به علوم طبیعی (طب و فارمسی) قبلا ارزیابی گردیده بود.

تطبیق واکسن کرونا برای محصلان پوهنتون دعوت

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

تطبیق واکسن کرونا برای محصلان پوهنتون دعوت با همکاری ریاست صحت عامه ولایت کابل به تاریخ ۱۱ اسد با موفقیت صورت گرفت.

با آرزوی سلامتی و صحتمندی برای همه شما عزیزان.

نوت:

واکسین کرونا برای کارمندان و استادان پوهنتون دعوت قبلاً تطبیق گردیده و آنعده از محصلان که از تطبیق واکسین کرونا باز مانده اند، بزودی فرصت تطبیق آنرا برای شان مهیا خواهیم ساخت.

اطلاعیه آغاز دروس حضوری!

10:30 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

به اطلاع تمام استادان و محصلان گرانقدر پوهنتون دعوت رسانیده میشود اینکه: مطابق بر فیصله هیات رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی د. ج. ا. ا، دروس حضوری تمام پوهنځی های این نهاد علمی روز دوشنبه، به تاریخ ۴ اسد سال روان، رسما آغاز می گردد.

نوت:

در هنگام مراجعه به پوهنتون تمامی نکات صحی را رعایت نموده و داشتن ماسک الزامی میباشد.

عید قربان مبارک!

10:30 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

لله الحمد واکسین کرونا در پوهنتون دعوت نیز تطبیق شد !

09:30 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

بر اساس طرح مشترک وزارت های محترم تحصیلات عالی و صحت عامه جهت بازگشایی تدریجی نهاد های تحصیلی، استادان و کارمندان پوهنتون دعوت، با هماهنگی معاونیت اداری و مالی پوهنتون و به همکاری ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در حضور داشت؛ رییس و معاونین پوهنتون، به روز پنجشنبه مورخ 24 سرطان 1400 واکسین ویروس کرونا (کووید-19) را دریافت نموده و آن را تطبیق کردند.

از آنجا که موج سوم ویروس کرونا در حال گسترش است و به اثر این ویروس روزانه چندین تن از افراد مبتلا به این ویروس در کشور جان خویش را از دست می‌دهند. بناً پوهنتون دعوت نیز خود را متعهد برای تطبیق قواعد صحی دانسته و اعلام میدارد که حین بازگشایی پوهنتون ها به شکل حضوری برای محصلان خویش نیز واکسین کرونا را تطبیق نماید.

اطلاعیه!

09:30 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

نتایج امتحان کانکور متفرقه برنامه های لیسانس و ماستری(اناث) اعلان گردید، برای مشاهده نتیجه تان لطف نموده به دفتر معاونیت امور محصلان پوهنتون دعوت مراجعه نمائیدیا به لنک ذیل کلک نمایید: لینک مشاهد نتایج

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

د دریم سمستر زده کړیالانو د کیبلی پل موډول اماده او دانجنیری پوهنځی اداری ته یی تسلیم کړ.
محصلین سمستر سوم مودول پل کیبلی را اماده و به اداره پوهنځی انجنیری تسلیم نمود.

اطلاعیه!

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

فردا ۸ ثور به مناسبت پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان رخصت میباشد.

اطلاعیه!

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

آگاهی!

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

محصلان عزيز شما می‌توانید به لينك ذیل مراجعه نموده و نتايج تان را هر زمانی که خواسته باشید از پورتال پوهنتون دعوت مشاهده نمایید؛
لینک پورتال

برعلاوه آنعده محصلانِ كه به انترنت دسترسي ندارند می‌توانند جدول نتايج و اصل شقه را از طریق کمپیوتر های گذاشته شده در بخش معلومات(ریسپشن) طبقه ذکور و اناث مشاهده نمایند.

یادداشت:

١- در كمپيوتر از Browser chrome و همچنان در موبايل از كيبورد فارسي استفاده نماييد.

٢- براي انتقادات و پيشنهادات شما می‌توانيد به ايميل آدرس و شماره ذیل با ما ارتباط برقرار کنید.

۳- در صورت عدم مطابقت نمرات شما در جدول نتایج و اصل شقه لطف نموده به کمیته امتحانات مراجعه نموده و آنرا تصحیح نمایید.

٤- و در صورت هر نوع پرسش به صفحه ما پيام بدهيد.

۵- در صورت که تا حال ای دی و پاسورد تان را بدست نیاورده اید به سافت ویر هاوس پوهنتون دعوت مراجعه نمایید.

Exams@dawat.edu.af

0748918100

اطلاعیه!

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

نتایج امتحان کانکور برنامه های ماستری اعلان گردید، برای مشاهده نتیجه تان لطف نموده به دفتر بورد ماستری پوهنتون دعوت مراجعه نمائید.

برای معلومات بیشتر می توانید با شماره ذیل به تماس شوید:

0777011590

فراخوان مقاله‌!

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

قرار است مرکز نشرات و تحقیقات علمی پوهنتون دعوت، شمارۀ بهاری فصل‌نامۀ علمی و تحقیقاتی خویش را به دست نشر بسپارد؛ بناءً به آگاهی تمام استادان پوهنتون دعوت و محققین گرامی داخل و خارج کشور رسانیده می‌شود که تازه‌ترین تحقیقات علمی خویش را جهت نشر به آدرس ما بفرستند.

شرایط:

1. مقاله باید تحقیقی بوده و نویسنده دست به تولید محتوای تازه زده باشد.

2. مقاله‌ باید مطابق معیارهای علمی و اکادمیک پذیرفته شده، تهیه شده باشد.

3. منابع استفاده شده در مقالات مطابق روش APA (درون متنی) کار شده و در پایان مقاله، فهرست منابع با تمام مشخصات، بر اساس حروف الفبا تنظیم شود.

4. مرکز نشرات و تحقیقات علمی دعوت، مقالاتی را که معیاری نبوده و نیز به ویرایش محتوایی نیاز داشته باشد، به نشر نمی‌رساند.

5. مرکز نشرات و تحقیقات علمی دعوت، در ویرایش فنی و دستوری مقالات دست باز دارد.

6. حین نوشتن مقاله، موارد ویرایشی رعایت شده باشد.

7. حجم مقاله حد اقل 15 صحفه در قالب 5000 تا 7000 واژه باشد.

8. پاورقی انگلیسی به نوع خط Times New Roman و پاورقی فارسی خط Bahij Nazanin به اندازه 9 باشد.

9. مقاله در هیچ یکی از نشریه‌های دیگر به نشر نرسیده باشد.

10. در صورت ضرورت، مقاله بعد از بررسی هیئت داوران، جهت اصلاح دوباره به نویسنده برگشت می‌خورد.

• ایمیل آدرس:

journal@dawat.edu.af

Dorandish.1396@gmail.com

• آخرین فرصت دریافت مقالات: شنبه مورخ 11 ثور 1400.

• آدرس: نزدیک چهار راهی قمبر، خوشحال خان، ناحیۀ پنجم ،کابل ، دفتر مرکز نشرات و تحقیقات پوهنتون دعوت.

• شماره تماس: 0791526615

شبیه سازی پارلمان بریتانیا(بانی رژیم پارلمانی)

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی جهت بهبود کیفیت تدریس و درک بهتر از رژیم های سیاسی در سلسله برنامه های عملی و علمی خویش شبیه سازی پارلمان بریتانیا(بانی رژیم پارلمانی) را با اشتراک صنوف سمستر دوم دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل و سمستر سوم دیپارتمنت قضأ و څارنواالی تحت نظر استاد محمد هاشم حیدری به مدت سه یوم دایر نمود، در نخست محصلین تریننگ شدند که با رژیم متذکره در موارد از قبیل نوع نظام سیاسی، سیستم انتخاباتی و سیستم حزبی، نقش سلطنت در امور سیاسی، قوای سه گانه حاکم و تفکیک قوا، طرز تحریر طرح سیاسی، اولویت بندی امور سیاسی، سیاست خارجی و سیاست داخلی و سایر موارد آشنایی حاصل نمودند، سپس بصورت عملی آنرا با شرایط و اوضاع افغانستان به روز پنج شنبه مؤرخ 26/1/1400 موفقانه تمثیل و اجراء نمودند. محصلین از طرف پوهنځی تقدیر گردیدند

مژده به اهل دانش،شهروندان وخانوداه حقوقی کشور!

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

پوهنتون دعوت افتخار دارد ؛که درسال تحصیلی 1400 برنامه(شش ماهه ) کلینیک حقوقی را برای محصلین پوهنحی های حقوق وعلوم سیاسی و شرعیات به اثر سعی وتلاش های شخصیت اکادمیک ودانشمند کشور محترم دکتور عنایت الله (خلیل هدف) ریس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی وهمکاری هیآت رهبری این پوهنتون ، بادر نظرداشت اهداف ذیل آغاز کرده است.

۱-آموزش دانش حقوقی از طریق تجربه برای دانشجویان .

۲-تعلیمات اجتماعی مربوطه برای تکمیل نواقص نهادهای عدلی کشور.

۳-ارایه خدمات حقوقی رایگان برای قشر بی بضاعت جامعه به خصوص اطفال وزنان.

۴-تقویه وایجاد همبستگی ملی .

۵-تقویه و ذهنیت سازی برای حاکمیت قانون در اجتماع.

۶-آگاهی دهی برای سایر شهروندان به خصوص معلمین ومتعلمین در مورد حقوق اساسی وشهروندی شان.

...

با احترام

مدیریت کلینیک حقوقی پوهنتون دعوت.

رمضان مبارک

09:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

نوت: فردا سه شنبه اول رمضان رخصت میباشد.

سمینار علمی در رابطه به کاربرد قرارداد( ساخت- بهره برداری- واگذاری) در انکشاف زیربنا های افغانستان

10:00 قبل از ظهر تالار پوهنتون دعوت

الیوم یکشنبه مورخ 1400-01-22 سمینار علمی در رابطه به کاربرد قرارداد( ساخت- بهره برداری- واگذاری) در انکشاف زیربنا های افغانستان توسط استاد احمد تاجی با حضور رئیس پوهنځی، آمر دیپارتمنت، استادان و محصلین پوهنځی انجنیری پوهنتون دعوت در تالار سمینارهای پوهنتون ارایه گردید.

برنامه نهالشانی در پوهنتون دعوت تحت شعار:

(بهار 1400 هجری شمسی را با اراده شادابی، آبادانی، صلح و شگوفایی آغاز می کنیم)

10:00 قبل از ظهر پوهنتون دعوت

با رسیدن بهار سال 1400 خور شیدی، پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوت برنامه نهالشانی را در ساحه سبز پوهنتون برگزار نمود. برنامه و مراسم نهالشانی در هر دو بخش ذکور و اناث پوهنتون دعوت با حضور مسؤولین پوهنتون، استادان و محصلین در فضای زیبای خوشحالی و امید واری اجرا گردید.

مسؤولین پوهنتون، استادان و محصلین اعم از ذکور و اناث بصورت جمعی و انفرادی در غرس نهال و بوته های گل سهم گرفتند. محفل با صحبت های فرهنگی و صرف چای در فضای محبت و صمیمیت پایان یافت.

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون