مقالات علمی-تحقیقی

شمارهعنوان مقالهنویسندهچاپ در ژورنال علمیلینکملاحظات
01التوثيق و الاستشهاد بالشعر في تفسير معاني ألفاظ القرآن و معاييره و حكمهدکتور اظهارالحق عزیزشماره دوم  دانلود
02بررسی پیدایش تروریسم‌ نوین در چارچوب نظریۀ برخورد تمدن‌هاعبدالمنان دهزادشماره دوم  دانلود
03د سياسي حزبونو شرعي حکمدکتور شیر علی ظریفیشماره دوم  دانلود
04ماهیت روابط بین الملل در نظریه سیاسی اسلامدکتور عنایت الله خلیل هدفشماره دوم  دانلود
05مدیریت کې د رهبری سبکونهپوهنمل عصمت الله رحمیشماره دوم  دانلود
06مهم‌ترین منابع چالش زا میان هند و پاکستان در افغانستاناستاد ابوالحسن صالحیشماره دوم  دانلود
07جنایت علیه اشخاص و حقوق بشردوستانهاستاد عبدالحمید رسولیشماره سوم و چهارم  دانلود
08بررسی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلیاستاد احمد فواد امیریشماره هفتم  دانلود
09بررسی مصؤنیت قضایی مأموران دیپلماتیکشجاع الدین بهروزشماره هفتم  دانلود
10بررسی مفهومی و تئوریک توسعه و نوسازیدکتور محمد عارف فصیحیشماره هفتم  دانلود
11په سیمه‌ییزو همکاریو کې د افغانستان د جیوپولیتیک نقشاستاد شیر خان اریالشماره هفتم  دانلود
12تحلیل تأثیرات ابزار تطبیقی سیاست مالی روی اشتغال در افغانستانپوهنیار محمد بلال تائبشماره هفتم  دانلود
13د اسلام له نظره په سیاست کې د ښځو ونډهزینب فقیریشماره هفتم  دانلود
14بررسی علل چالش های درون منطقه یی سارکابوالحسن صالحیشماره هشتم  دانلود
15تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی سنگاپور طی سالهای 2000-2020شمس الرحمن صمدیشماره هشتم  دانلود
16تقابل منافع قدرت های بزرگ در سیستم ژئوپلیتیکی افغانستاند. سید طاهر عرفانیشماره هشتم  دانلود
17مقایسه تأثیر سمنت نو و کهنه کارخانه غوری بالای خواص مکانیکی کانکریتذبیح الله رستمی و احمد تاجیشماره هشتم  دانلود
18تقدیر د جبر و انکار تر منځد. شیر علی ظریفیشماره هشتم  دانلود

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون