کورس زبان انگلیسی

معلومات عمومی

برنامه کورس انگلیسی در سال 1398 به همکاری APTECH در هر دو طبقه ذکور و اناث در پوهنتون دعوت شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است.


نصاب درسی

محتوای سمستر اول و دوم:

شماره سمستر 1 سمستر 2
# مضمون سطح مضمون سطح
1 مکالمه پائین مکالمه متوسط
2 نوشتن پائین نوشتن متوسط
3 خواندن پائین خواندن متوسط
4 گوش دادن پائین گوش دادن متوسط
5 گرامر پائین گرامر متوسط
6 لغات پائین لغات متوسط

محتوای سمستر سوم و چهارم:

شماره سمستر 3 سمستر 4
# مضمون سطح مضمون سطح
1 مکالمه بالا مکالمه پیشرفته
2 نوشتن بالا نوشتن پیشرفته
3 خواندن بالا خواندن پیشرفته
4 گوش دادن بالا ګرامر پیشرفته
5 گرامر بالا لغات پیشرفته
6 لغات بالا تلفظ پیشرفته


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه، بهترین و جامع ترین خدمات تدریسی را در سطح عالی فراهم سازد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 هزینه درسی برای محصلان پوهنتون 2,500 1,000 1,500
2 هزینه درسی برای عام 2,500 0 2,500

توجه: فیس بطور ماهوار دریافت میگردد.

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون